Lá thư Làng Mai 26 – 2003

Tải về bản PDF

NỘI DUNG

Nay con đã về, nay con đã tới
Đại giới đàn Đã Về Đã Tới
Nạn xưa trút sạch
Đến đi thong dong
Về với Bụt
Núi xanh, rừng phong, lộc uyển
Cơ hội của một nụ hoa
Thầy trò
Khắp trời hoa mai nở
Nga Mi Sơn
Bước chân mùa Xuân
Thơ gửi về Huế
Thực tập soi sáng
Soi sáng và soi sáng
Hai mắt Sư Cô
Sư Bé Một Linh Một
Kinh sơ tâm
Tịnh Độ nơi đây
Ngày ấy ta bên nhau
Lòng con gửi về
Nối lại truyền thông
Sư tử núi (tập 3)
Mẹ ở làng
Tiếp xúc và tiếp trợ
Sách mới của Sư Ông Nhất Hạnh
Lịch hành hóa năm 2003-2004 của Sư Ông Nhất Hạnh và của các vị giáo thọ Làng Mai
Đông hùng tráng Xuân kiện hành
Liên lạc với Làng Mai