Lá thư Làng Mai 25 – 2002

Tải về bản PDF

NỘI DUNG

Đi như một dòng sông
Khuôn mặt
Thiền: Chất liệu nuôi dưỡng, trị liệu và chuyển hóa
Thông Bạch Đầu Năm 2002
Bài Tụng Thiếu Nhi
Một thông bạch quý báu
Hội ngộ Long Vương
Thư gửi về chùa
Ánh sáng đã lọt vào
Sư tử núi trở lại
Mừng em hai mươi tuổi
Bước chân trí tuệ diệu kỳ
Tích niên hành xứ
Ái Ngữ Lắng Nghe
Kinh Sự Thật Đích Thực
Điều Phục Cơn Giận
Hiện Pháp Lạc Trú
Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt
Ngày em hai mươi tuổi
Sen Làng Đã Mọc
Góp nhặt hoa lá
Tiếp xúc và Tiếp trợ
Lịch hành hóa năm 2002 của Sư Ông Nhất Hạnh
Khóa tu cho người Việt