Lá thư Làng Mai 30 – 2007

Tải về bản PDF

TLM 30 bia 1TLM 30 bia 2

TLM 30 bia 3TLM 30 bia 4

NỘI DUNG

Làng Mai năm 2006
Đêm cuối năm ngồi yên nhìn rõ
Giao thừa đọc thơ
Phổ cáo quốc dân và đồng bào phật tử
Trai Đàn Bình Đẳng Chẩn Tế (giải thích từ ngữ)
Thông bạch của Đạo Tràng Mai Thôn
Thư gửi Ngài Nguyễn Minh Triết, Chủ Tịch Nước
Cách thức thiết lập bàn thờ vong
Cách thức an trí linh vị
Văn bản Tam Quy và Ngũ Giới
Nghi thức thỉnh linh thí thực và cầu siêu
Phiếu ghi danh cầu siêu
Giải Oan
Gốc rễ và suối nguồn
Vượt thoát hệ lụy
Những vị anh hùng châu Á
Mười sáu bài thơ của Thiền sư Huyền Quang
Tham luận tại diễn đàn Phật giáo thế giới
Hollywood theo gót chân Bụt
Những dấu ấn hai mươi năm qua
Cho người niềm vui
Hương bay dặm phần
Tôi không ngủ mơ đâu
Bốn mùa thay lá
Người tu là áng mây bay
Thiền thở thay thuốc
Khi cô giáo đi tu
Ba có khỏe không?
Thương gửi Bố gàn
Chuyện ông ngoại tôi
Tiếp nhận gia tài
Trái tim bé nhỏ
Lộc Uyển nhớ Mai Thôn (thơ)
Thượng thọ Thầy (thơ)
Trở về với đất (thơ)
Lửa thiêng nguyện nối tiếp
Ba Mó về lại Buôn
Lửa hồng Phương Bối – tập 2
Tâm sự trang nhà
Vài nét về tự điển Làng Mai
Cứu trợ bão lụt 2006
Vào buôn cứu trợ
Lịch hoằng hóa năm 2007
Liên lạc