Địa chỉ liên lạc của Làng Mai và các trung tâm

Trang thông tin điện tử của Làng Mai
Tiếng Anh: www.plumvillage.org
Tiếng Việt: www.langmai.org
Tiếng Pháp: www.villagedespruniers.org

Tại Pháp:

Chùa Pháp Vân
Sơn Thượng
Le Pey 24240 Thenac , France
Tel.: +( 33) 5.53.58.48.58
Fax.: +( 33) 5.53.58.49.17
E-mail: uh-office@plumvillage.org

Sơn Hạ
Fontagnane 24240 Puyguilhem , France
Tel.: +( 33) 5.53.22.88.89
Fax.: +( 33) 5.53.22.88.90
E-mail: sonha@plumvillage.org

Chùa Từ Nghiêm, Xóm Mới
13 Martineau, 33580 Dieulivol, France
Tel.: +( 33) 5.56.61.66.88
Fax.: +( 33) 5.56.61.61.51
E-mail: nh-office@plumvillage.org

Chùa Cam Lộ, Xóm Hạ
Meyrac 47120 Loubes-Bernac, France
Tel.: +( 33) 5.53.94.75.40
Fax.: +( 33) 5.53.94.75.90
E-mail: lh-office@plumvillage.org

Thiền đường Hơi Thở Nhẹ (Maison de l’inspir)
8 Rue des Fans, 77510 Villeneuve-sur-Bellot, France
Tel: 09 51 35 46 34
E-mail: maisondelinspir@yahoo.fr
http://maisondelinspir.over-blog.com

Tu viện Suối Tuệ (Healing Spring monastery/ Le monastire de la Source Guérissante)

02 rue Pascal Jardin
77510 Verdelot
FRANCE

Tại Đức:

Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu
(European Institute of Applied Buddhism – EIAB)
Schaumburgweg 3, D-51545 Waldbröl, Germany
Tel: +49 (0) 2291 907 1373
E-mail: info@eiab.eu
registrar@eiab.eu
Trang nhà: www.eiab.eu

Tại Mỹ:

Tu viện Bích Nham (Blue Cliff Monastery)
03 Mindfulness Road,
Pine Bush, NY 12566, USA
Tel: +(1) (845) 213-1785
Fax: + (1) (845) 733-6368
Email: office@bluecliffmonastery.org
Trang nhà: www.bluecliffmonastery.org

Tu viện Lộc Uyển (Deer Park Monastery)
2499 Melru Lane, Escondido, CA 92026, USA
Tel: +(1) (760) 291-1003 ext 100
Fax: +(1) (760) 291-1010
Email: deerpark@dpmail.net
Trang nhà: www.deerparkmonastery.org

Tu viện Mộc Lan (Magnolia Grove Meditation Practice Center)
123 Towles Road, Batesville,
MS 38606, USA
Tel: +(1) (662) 563-0956
Email: office@magnoliagrovemonastery.org
Trang nhà: http://magnoliagrovemonastery.org

Làng Mai ở Châu Á

Tại Việt Nam:

Chùa Từ Hiếu
Tổ 10, khu vực II, Phường Thủy Xuân, TP. Huế
ĐT Từ Hiếu: +(84) 234 3 886 991
Email: tuhieu.dtc@plumvillageasia.org

Ni Xá Diệu Trạm – Tổ Đình Từ Hiếu
Tổ 10, khu vực II, Phường Thủy Xuân, TP. Huế
ĐT Diệu Trạm: +(84) 816879755
Email: dieutram.office@plumvillage.org

Tại Hồng Kông:

Viện Phật Học Ứng Dụng châu Á (Asian Institute of Applied Buddhism – AIAB)

Chùa Trúc Lâm (Chu Lam Ching Yun) (quý thầy)
House No 41 Ngnong Ping Village,
Lantau Island, Hong Kong
Tel: +(852) 2985-5033

Chùa Liên Trì (Lotus Pond Temple) (quý sư cô)
Ngnong Ping Village,
Lantau Island, Hong Kong
Tel: +(852) 2985-5281
Fax: +(852) 3012-9832
Email: aiab@pvfhk.org
Trang nhà: www.pvfhk.org

Tại Thái Lan:

Tu viện Vườn Ươm – Trung Tâm Quốc Tế Làng Mai – Thái Lan (Thai Plum Village International Practice Center)
174/176 Moo 7, Ban Sanamsai,
Tambon Phongtalong, PakChong,
Nakhonratchasima 30130, Thailand
Trang nhà: http://langmaithailan.org/vi/

Xóm Trời Quang ( Clear Sky Hamlet)
Email: clearsky.office@plumvillageasia.org

Xóm Trăng Tỏ (Bright Moon Hamlet)
Email: brightmoon.office@plumvillageasia.org
Email văn phòng: visitus@thaiplumvillage.org
Tel: (+66) 943830443.

Tại Úc:

Tu viện Nhập Lưu:
221 Maria’s Lane, Beaufort, Victoria
Postal address: PO Box 10, Beaufort
VIC 3373 Australia
Email: nhapluu@gmail.com
Tel: (03) 5349 2678 or 0402 924 800
http://www.nhapluu.org/en/