Tiếng xuân

Lắng nghe trong gió mùa xuân đến. 

Mát cả khung trời đất dậy hương. 

Sương đêm choàng ngủ còn say giấc. 

Chim đã trên cành vui líu lo. 

Đâu cành lộc mới vươn song cửa. 

Lay giấc mai hồng ai đó quên.

Vũ trụ xôn xao bừng nắng dậy. 

Mai nở vườn ai trắng cả trời. 

Ai đi trong gió mùa xuân ấy. 

Mới cả tình xuân mới cả lòng. 

Bàn tay ai đặt lên cung ấy. 

Nghe tiếng mùa xuân vươn lộc non. 

Nghe cả lòng ai đương mở cửa. 

Nghe cả đất trời sức sống vươn. 

Nghe trên nét bút người thi sĩ.

Họa bức xuân tươi giữa nắng hồng.

 

    Chân Trăng Hương Tích