Bỏ đi

Bỏ đi,

Cơn mưa chiều nay vẫn đẹp

Buồn làm chi?

Bỏ đi,

Chiếc lá thu rơi vẫn nhẹ nhàng thanh thản,

Em níu kéo làm gì? 

Bỏ đi,

Những hạt sương vẫn trong suốt như pha lê

Lấp lánh sắc màu khi gặp nắng,

Em đòi hỏi làm gì?

Bỏ đi,

Mây vẫn thong dong từ bên này bên nớ

Em lo lắng làm chi?

Bỏ đi,

Biển muôn đời vẫn bao la,

Dù muôn trùng sóng vỗ

Em trách móc làm gì?

Bỏ đi,

Sông vẫn đẹp,

Núi vẫn hùng,

Đồng nội vẫn thơm lừng hương lúa,

Em hờn tủi làm chi?

Bỏ đi,

Tiếng cười trẻ thơ sáng nay vẫn hồn nhiên trong trẻo,

Em nghĩ suy làm gì?

Bỏ đi,

Bỏ mặc gió mưa, bỏ mặc cuộc đời, bỏ mặc tất cả để rong chơi.

Tí nữa mưa sẽ tạnh,

Mây sẽ tan,

Nắng sẽ đẹp,

Chim chóc sẽ bay về góp nhạc thành thơ,

Em sẽ nghe trong không gian niềm yêu thương tràn về.

Chân Hội Nghiêm