Thời khóa cho khóa tu tiếng Pháp năm 2013

 

Thời khóa tại xóm Hạ

Thời khóa tại xóm mới

Thời khóa tại xóm thượng

Thời gian

Thứ 6 (15.3)

Thứ 7 (16.3)

Ở tại xóm

Chủ Nhật (17.3) Xóm Thượng

Thứ 2 (18.3)

Thứ 3 (19.3)

Ở tại xóm

Thứ 4 (20.3)

Xóm Hạ

Thứ 5 (21.3)

Xóm Mới

Thứ 6 (22.3)

 

5:30

Ngày đón khách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thức dậy

 

Thức dậy

6:15

Thiền lạy và thiền buông thư

 

Ngồi thiền im lặng và sám pháp địa xúc

Ngày

Ngồi thiền có hướng dẫn và sám pháp địa xúc

Ngồi thiền im lặng và sám pháp địa xúc

Ngồi thiền im lặng và sám pháp địa xúc

6:30 Lễ truyền Năm giới

7:00

Tập thể dục

Tập thể dục

7:45 Ăn sáng

7:30

Ăn sáng

8:45

 

Đi Xóm Thượng

làm biếng

 

Thiền làm việc

Ngắn

Đi xóm Mới

9:45

Hướng dẫn tổng quát

Pháp thoại của Sư Ông Làng Mai

Thuyết trình thực tập Làm Mới

 

Vấn đáp với Sư Ông Làng Mai

Không đi đâu cũng không cần đến.

Hẹn gặp lại!

Pháp thoại của Sư Ông Làng Mai

11:30

 

Thiền hành

Trở về lại Xóm Hạ

Thiền hành

Thiền hành *12:30 về lại xóm Hạ

Ăn trưa

Ăn trưa

13:00

 

Ăn trưa

Ăn cơm quả đường

Ăn trưa

 

Resting

Resting

15:30-17:00

Thiền làm việc

Pháp đàm

Thiền làm việc

Pháp đàm

15:00 Thiền lạy và thiền buông thư với Sư cô Chân Không

Be-In

17:30

 

Dinner

 

19:00

Thiền buông thư và Hướng dẫn tổng quát.

Thiền làm việc

 

Thuyết trình Năm giới

Thiền làm việc

20:30

Ngồi thiền ’30 phút

Sitting Meditation ’30

 

 

Im lặng hùng tráng sau sinh hoạt buổi tối tới sau giờ ăn sáng ngày hôm sau

22:00

Lights Out