Hoằng pháp tại Tây Ban Nha (27/4 – 11/5)

Ngày 25/4/2014, Sư Ông cùng 50 quý thầy, quý sư cô Làng Mai sẽ lên đường hoằng hóa tại Tây Ban Nha. Chương trình hoằng hóa tại Tây Ban Nha bắt đầu vào ngày 27/4 tại Madrid và kết thúc ngày 11/5/2014 tại Barcelona. Sau đây là lịch trình chi tiết của chuyến đi:

Tại Madrid

Chủ nhật, ngày 27/04/2014: Pháp thoại công cộng
Chủ nhật, ngày 27/04/2014: Đi bộ cho hòa binh (Peace Walk) tại trung tâm thành phố Madrid
Thứ Tư, ngày 30/4 – Chủ nhật, ngày 4/5/2014: Khóa tu chánh niệm dành cho gia đình (Retreat for Families)

Tại Barcelona

Thứ Năm, ngày 8/5/2014: Pháp thoại công cộng
Thứ Sáu, ngày 9/5 đến Chủ nhật, ngày 11/5/2014: Khóa tu dành cho giáo chức
Chủ nhật, ngày 11/5/2014: Ngồi thiền công cộng

Để biết thêm thông tin về lịch trình hoằng pháp tại Tây Ban Nha, xin xem tại đây: http://tnhspain.org