Lịch sinh hoạt của Tăng thân Làng Mai năm 2013


Các khóa tu tổ chức tại Làng Mai

07.11.2012 – 08.02.2013: Khóa tu An Cư Kiết Đông 2012 – 2013 tại Làng
21/12/2013  tới 04/01/2013: Chistmas và Tết tại Làng
09.02.2013 – 15.02.2013: Tết Quý Tỵ
17.02.2013 – 23.02.2013: Khóa tu xuất sĩ tại Làng
06.03.2013 – 24.05.2013: Khóa tu mùa Xuân tại Làng
15.03.2013 – 22.03.2013: Khóa tu Tiếng Pháp tại Làng
21.04.2013 – 28.04.2013: Khóa tu Sức Khỏe tại xóm Thượng và Xóm Hạ
06.07.2012 – 03.08.2012:  Khóa tu mùa Hè tại Làng03.04.2013 – 29.05.2013
Hoằng pháp tại Châu Á


Tại Thái Lan
Chi tiết xin ghé trang:
www.thaiplumvillage.org

Thứ Tư, 03.4.2013: Triển Lãm Thư Pháp của Sư Ông về Nghệ Thuật sống chánh niệm

Thứ Năm, 04-08.4.2013: Khóa tu Đạo đức học ứng dụng tại Viện Đại Học Hoàng Gia MahaChulalongkornrajavidyalaya (MCU), Ayutthaya

Thứ Ba, 09.4.2013: Pháp thoại công cộng tại Bangkok; Địa điểm: Royal Paragon Hall, Siam Paragon

Thứ Bảy, 13-17.4. 2013: Khóa tu dành cho gia đình Địa điểm: Khaoyai Kirithantip Resort, Nakhonratchasima
Wake Up cho người trẻ; Địa điểm: Khaoyai Kirithantip Resort, Nakhonratchasima (Ngôn ngữ chính: Thái và Anh)

Chủ Nhật 28.4.2013: Offering Ceremony tại trung tâm Làng Mai Thái Lan

Thứ hai 29.4.2013:  Lễ truyền đăng cho khoảng 20 vị giáo thọ mới.

 

Tại Hàn Quốc Korea

Thứ Sáu, 03.05.2013: Họp báo
Thứ Bảy, 04.05.2013: Pháp thoại công cộng tại Seoul
Chủ Nhật, 05.05.2013: Một ngày quán niệm tại Seoul
Thứ Ba, 07.05.2013: Pháp thoại công cộng tại Seoul (Bongun sa temple)
Thứ Năm, 09.05.2013: Khóa tu 5 ngày

If you would like to have more information on the tour, please contact Sr. Tue Nghiem at tnhasiatour@gmail.com. The last day to register for Korea tour is April 15, 2013. The cancellation policy for Korea tour is as follows: Before March 15, 2013, the cancellation fee is 150USD. After March 15th, the cancellation fee is 30% of the total cost. After April 1st, the cancellation fee is 50% of the total cost. To register for Korea tour, please visit www.pvretreats.org.

 

Tại Hongkong
Chi tiết xin ghé trang http://www.pvfhk.org

Thứ Bảy, 18.05.2013:Một ngày quán niệm dành cho giáo chức
Chủ Nhật, 19.05.2013: Lễ Phật Đản và Ngày quán niệm tại Học Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Á  (AIAB)
Thứ Tư, 22.05.2013: Khóa tu 5 ngày
Thứ Hai, 27.05.2013: Pháp thoại công cộng
Thứ Tư, 29.05.2013: Ngày quán niệm cho Chuyên viên chăm sóc sức khỏe

 


02.06.2013 – 16.06.2013:
Hoằng pháp tại EIAB

Chi tiết xin ghé thăm http://eiab.eu
02.06.2013: Pháp thoại công cộng
04.06.2013 – 09.06.2013: Khóa tu cho người Hòa Lan                     
11.06.2013 – 16.06.2013: Khóa tu cho người Đức

 


Hoằng Pháp tại Bắc Mỹ:

Xin xem thêm chi tiết ở www.tnhtour.org

11.8 – 16.8: Khóa tu cho ngành giáo dục, đại học Brock, Ontario, Canada
17.08: Pháp thoại công cộng ở Toronto, Canada
25.8 – 30.8: Khóa tu tiếng Anh ở tu viện Bích Nham, Pine Bush
01.09: Ngày Quán Niệm ở tu viện Bích Nham, Pine Bush
07.09: Pháp thoại công cộng ở New York
12.09: Ngày Quán Niệm ở Park Plaza Hotel, Boston
14.09: Pháp thoại công cộng ở Trinity Church, Boston
15.09: Đi cho hòa bình – peace walk ở Boston
19.09 – 22.9: Khóa tu tiếng Việt ở tu viện Mộc Lan, Mississippi
24.09 – 29.9: Khóa tu tiếng Anh ở tu viện Mộc Lan, Mississippi
29.09: Ngày Quán Niệm ở tu viện Mộc Lan, Mississippi
04.10 – 08.10: Khóa tu tiếng Việt ở tu viện Lộc Uyển, Escondido
11.10 – 16.10: Khóa tu tiếng Anh ở tu viện Lộc Uyển, Escondido
19.10: Pháp thoại công cộng ở Pasadena Civic Auditorium, Pasadena
20.10: Ngày Quán Niệm ở tu viện Lộc Uyển, Escondido
26.10: Pháp thoại công cộng ở Paramount Theatre, Oakland
27.10: Ngày Quán Niệm tiếng Việt ở tu viện Kim Sơn, Watsonville

 


Hoằng Pháp Châu Âu:

(Ban Giáo Thọ)

28.02 – 15.03: Khóa tu tại Do Thái (Israel)
30.03 – 01.04: Khóa tu tại Nantes
04.04 – 07.04: Khóa tu tại Tô Cách Lan (Scotland)
26.04 – 13.05: Khóa tu và chuyến đi Wake Up tại Ái Nhĩ Lan (Ireland)
03.05 – 06.05: Anh (khóa tu cho người đã thọ giới Tiếp Hiện)
04.05 – 12.05: Khóa tu tại Alsace
07.05 – 13.05: Khóa tu tại Ile à Bas
17.05 – 20.05: Khóa tu tại Bỉ

 


Hoằng Pháp Châu Á:

(Ban Giáo thọ)

20.03 – 25.03: Khóa tu gia đình ở Singapore
30.03: Ngày Wake Up ở Malaysia
31.03: Ngày Quán Niệm ở Malaysia


Lịch sinh hoạt của Thiền đường Hơi Thở Nhẹ tại Paris
Xin vào trang nhà: www.maisondelinspir.over-blog.com

Lịch sinh hoạt của Tu viện Lộc Uyển
Xin vào trang nhà:  www.deerparkmonastery.org

Lịch sinh hoạt của Tu viện Bích Nham
Xin vào trang nhà của tu viện để xem chi tiết: www.bluecliffmonastery.org

Lịch sinh hoạt của Tu viện Mộc Lan
Xin vào trang nhà của tu viện để xem chi tiết: www.magnoliagrovemonastery.org

Lịch sinh hoạt của Trung Tâm Làng Mai Thái Lan
Xin vào trang nhà:  www.thaiplumvillage.org

Lịch sinh hoạt của Học Viện Ứng Dụng Châu Âu tại Đức
Xin vào trang nhà: www.eiab-maincampus.org

Lịch sinh hoạt của Học Viện Ứng Dụng Châu Á tại Hong Kong
Xin vào trang nhà: www.pvfhk.org

Lịch sinh hoạt của Tu viện Nhập Lưu tại Úc
Xin vào trang nhà: www.nhapluu.blogspot.fr