Lịch sinh hoạt của Tăng thân Làng Mai năm 2013


Các khóa tu tổ chức tại Làng Mai

07.11.2012 – 08.02.2013: Khóa tu An Cư Kiết Đông 2012 – 2013 tại Làng
21/12/2013  tới 04/01/2013: Chistmas và Tết tại Làng
09.02.2013 – 15.02.2013: Tết Quý Tỵ
17.02.2013 – 23.02.2013: Khóa tu xuất sĩ tại Làng
06.03.2013 – 24.05.2013: Khóa tu mùa Xuân tại Làng
15.03.2013 – 22.03.2013: Khóa tu Tiếng Pháp tại Làng
21.04.2013 – 28.04.2013: Khóa tu Sức Khỏe tại xóm Thượng và Xóm Hạ
06.07.2012 – 03.08.2012:  Khóa tu mùa Hè tại Làng03.04.2013 – 29.05.2013
Hoằng pháp tại Châu Á


  Tại Thái Lan
  Chi tiết xin ghé trang:
  www.thaiplumvillage.org

  Thứ Tư, 03.4.2013: Triển Lãm Thư Pháp của Sư Ông về Nghệ Thuật sống chánh niệm

  Thứ Năm, 04-08.4.2013: Khóa tu Đạo đức học ứng dụng tại Viện Đại Học Hoàng Gia MahaChulalongkornrajavidyalaya (MCU), Ayutthaya

  Thứ Ba, 09.4.2013: Pháp thoại công cộng tại Bangkok; Địa điểm: Royal Paragon Hall, Siam Paragon

  Thứ Bảy, 13-17.4. 2013: Khóa tu dành cho gia đình Địa điểm: Khaoyai Kirithantip Resort, Nakhonratchasima
  Wake Up cho người trẻ; Địa điểm: Khaoyai Kirithantip Resort, Nakhonratchasima (Ngôn ngữ chính: Thái và Anh)

  Chủ Nhật 28.4.2013: Offering Ceremony tại trung tâm Làng Mai Thái Lan

    Thứ hai 29.4.2013:  Lễ truyền đăng cho khoảng 20 vị giáo thọ mới.

     

     Tại Hàn Quốc Korea

     Thứ Sáu, 03.05.2013: Họp báo
     Thứ Bảy, 04.05.2013: Pháp thoại công cộng tại Seoul
     Chủ Nhật, 05.05.2013: Một ngày quán niệm tại Seoul
     Thứ Ba, 07.05.2013: Pháp thoại công cộng tại Seoul (Bongun sa temple)
     Thứ Năm, 09.05.2013: Khóa tu 5 ngày

      If you would like to have more information on the tour, please contact Sr. Tue Nghiem at tnhasiatour@gmail.com. The last day to register for Korea tour is April 15, 2013. The cancellation policy for Korea tour is as follows: Before March 15, 2013, the cancellation fee is 150USD. After March 15th, the cancellation fee is 30% of the total cost. After April 1st, the cancellation fee is 50% of the total cost. To register for Korea tour, please visit www.pvretreats.org.

         

        Tại Hongkong
        Chi tiết xin ghé trang http://www.pvfhk.org

        Thứ Bảy, 18.05.2013:Một ngày quán niệm dành cho giáo chức
        Chủ Nhật, 19.05.2013: Lễ Phật Đản và Ngày quán niệm tại Học Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Á  (AIAB)
        Thứ Tư, 22.05.2013: Khóa tu 5 ngày
        Thứ Hai, 27.05.2013: Pháp thoại công cộng
        Thứ Tư, 29.05.2013: Ngày quán niệm cho Chuyên viên chăm sóc sức khỏe

         


         02.06.2013 – 16.06.2013:
         Hoằng pháp tại EIAB

         Chi tiết xin ghé thăm http://eiab.eu
         02.06.2013: Pháp thoại công cộng
         04.06.2013 – 09.06.2013: Khóa tu cho người Hòa Lan                     
         11.06.2013 – 16.06.2013: Khóa tu cho người Đức

          


         Hoằng Pháp tại Bắc Mỹ:

         Xin xem thêm chi tiết ở www.tnhtour.org

         11.8 – 16.8: Khóa tu cho ngành giáo dục, đại học Brock, Ontario, Canada
         17.08: Pháp thoại công cộng ở Toronto, Canada
         25.8 – 30.8: Khóa tu tiếng Anh ở tu viện Bích Nham, Pine Bush
         01.09: Ngày Quán Niệm ở tu viện Bích Nham, Pine Bush
         07.09: Pháp thoại công cộng ở New York
         12.09: Ngày Quán Niệm ở Park Plaza Hotel, Boston
         14.09: Pháp thoại công cộng ở Trinity Church, Boston
         15.09: Đi cho hòa bình – peace walk ở Boston
         19.09 – 22.9: Khóa tu tiếng Việt ở tu viện Mộc Lan, Mississippi
         24.09 – 29.9: Khóa tu tiếng Anh ở tu viện Mộc Lan, Mississippi
         29.09: Ngày Quán Niệm ở tu viện Mộc Lan, Mississippi
         04.10 – 08.10: Khóa tu tiếng Việt ở tu viện Lộc Uyển, Escondido
         11.10 – 16.10: Khóa tu tiếng Anh ở tu viện Lộc Uyển, Escondido
         19.10: Pháp thoại công cộng ở Pasadena Civic Auditorium, Pasadena
         20.10: Ngày Quán Niệm ở tu viện Lộc Uyển, Escondido
         26.10: Pháp thoại công cộng ở Paramount Theatre, Oakland
         27.10: Ngày Quán Niệm tiếng Việt ở tu viện Kim Sơn, Watsonville

          


         Hoằng Pháp Châu Âu:

         (Ban Giáo Thọ)

         28.02 – 15.03: Khóa tu tại Do Thái (Israel)
         30.03 – 01.04: Khóa tu tại Nantes
         04.04 – 07.04: Khóa tu tại Tô Cách Lan (Scotland)
         26.04 – 13.05: Khóa tu và chuyến đi Wake Up tại Ái Nhĩ Lan (Ireland)
         03.05 – 06.05: Anh (khóa tu cho người đã thọ giới Tiếp Hiện)
         04.05 – 12.05: Khóa tu tại Alsace
         07.05 – 13.05: Khóa tu tại Ile à Bas
         17.05 – 20.05: Khóa tu tại Bỉ

          


         Hoằng Pháp Châu Á:

         (Ban Giáo thọ)

         20.03 – 25.03: Khóa tu gia đình ở Singapore
         30.03: Ngày Wake Up ở Malaysia
         31.03: Ngày Quán Niệm ở Malaysia


         Lịch sinh hoạt của Thiền đường Hơi Thở Nhẹ tại Paris
         Xin vào trang nhà: www.maisondelinspir.over-blog.com

         Lịch sinh hoạt của Tu viện Lộc Uyển
         Xin vào trang nhà:  www.deerparkmonastery.org

         Lịch sinh hoạt của Tu viện Bích Nham
         Xin vào trang nhà của tu viện để xem chi tiết: www.bluecliffmonastery.org

         Lịch sinh hoạt của Tu viện Mộc Lan
         Xin vào trang nhà của tu viện để xem chi tiết: www.magnoliagrovemonastery.org

         Lịch sinh hoạt của Trung Tâm Làng Mai Thái Lan
         Xin vào trang nhà:  www.thaiplumvillage.org

         Lịch sinh hoạt của Học Viện Ứng Dụng Châu Âu tại Đức
         Xin vào trang nhà: www.eiab-maincampus.org

         Lịch sinh hoạt của Học Viện Ứng Dụng Châu Á tại Hong Kong
         Xin vào trang nhà: www.pvfhk.org

         Lịch sinh hoạt của Tu viện Nhập Lưu tại Úc
         Xin vào trang nhà: www.nhapluu.blogspot.fr