Lịch sinh hoạt của Tăng thân Làng Mai năm 2014

 

Khóa tu hướng dẫn bởi Thiền sư Nhất Hạnh và Tăng thân Làng Mai

13/02/2014: Lễ Tự Tứ chấm dứt An cư Kiết Đông 2013-2014

20/02 – 27/02: Khóa tu xuất sĩ

13/03/2014: Khóa tu mùa Xuân bắt đầu

04/04 – 11/04: Khóa tu tiếng Pháp

25/04 – 12/05: Hoằng pháp ở Tây Ban Nha

 

23/05 – 29/05: Đại Giới Đàn Cam Lộ Vị

01/06 – 21/06: Khóa tu 21 ngày chủ đề “Khi chết ta đi về đâu

04/07 – 01/08: Khóa tu mùa Hè

10/08 – 24/08: Khóa tu cho người Đức (5 ngày) và cho người Hoà Lan (5 ngày) tại viện Phật Học Ứng Dụng Âu Châu

26/08 – 31/08: Khóa tu tiếng Ý

12/09: Khóa tu mùa Thu bắt đầu

25/10 – 01/11: Khóa tu giáo chức cho người Pháp

15/11: Khóa tu An Cư Kiết Đông 2014-2015 bắt đầu

 

Khóa tu hướng dẫn bởi giáo thọ Làng Mai

28/02 – 02/03: Khóa tu cho tăng thân địa phương, Hòa Lan

04/03 – 01/04: Những sinh hoạt và Khóa tu Wake Up cho người trẻ VN ở Mỹ

10/03 – 17/03: Khóa tu cho bệnh nhân trong nhà thương Ý

17/03 – 31/03: Khóa tu và sinh hoạt về Đạo Đức Ứng Dụng ở Bhutan

27/03 – 31/03: Khóa tu ở Israel

29/03 – 31/03: Khóa tu Tăng Thân ở Georgia, Mỹ

03/04 – 06/04: Khóa tu cho học sinh trung học trường New Orleans (tu viện Mộc Lan)

10/04 – 13/04: Khóa tu Wake Up ở UK

11/04 – 21/04: Khóa tu ở Cuba

29/04 – 13/05: Khóa tu ở Nhật

12/05 – 14/05: Khóa tu sức khỏe ở Ý

16/05 – 27/05: Khóa tu ở Ireland

23/05 – 25/05: Khóa tu Tăng Thân ở Louisiana, Mỹ

Mùa Xuân:      Khóa tu Tăng Thân ở Hòa Lan

16/06 – 23/06: Khóa tu ở Singapore

20/06 – 23/06: Khóa tu Gia Đình Phật Tử (tu viện Mộc Lan)

04/08 – 11/08: Khóa tu gia đình ở Hàn Quốc

07/08 – 13/08: Khóa tu cho ngành giáo dục ở Anh

13/08 – 17/08: Khóa tu Wake Up ở Hồng Kông

12/09 – 14/09: Khóa tu Wake Up ở Hòa Lan

15/09 – 29/09: Khóa tu ở Úc

25/09 – 01/11: Khóa tu ở Nam Mỹ  (South America)

Tháng 10:       Khóa tu ở Denver, Colorado (Mỹ)

01/10 – 14/10: Hoằng pháp ở Trung Quốc

06/10 – 24/10: Khóa tu Wake Up ở Hòa Lan

22/10 – 26/10: Khóa tu chùa Tam Bảo (Louisiana, Mỹ)

29/10 – 12/11: Hoằng pháp ở Philippines

13/11 – 25/11: Hoằng pháp ở Malaysia

01/12 – 07/12: Hoằng pháp ở Taiwan

25/12 – 28/12: Khóa tu gia đình ở Indonesia

 

Lịch sinh hoạt của Thiền đường Hơi Thở Nhẹ tại Paris
Xin vào trang nhà của Thiền đường để xem chi tiết: www.maisondelinspir.over-blog.com

Lịch sinh hoạt của Tu viện Lộc Uyển
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.deerparkmonastery.org

Lịch sinh hoạt của Tu viện Bích Nham
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.bluecliffmonastery.org

Lịch sinh hoạt của Tu viện Mộc Lan
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.magnoliagrovemonastery.org

Lịch sinh hoạt của Trung Tâm Làng Mai Thái Lan
Xin vào trang nhà của Trung Tâm để xem chi tiết: www.thaiplumvillage.org

Lịch sinh hoạt của Học Viện Ứng Dụng Châu Âu tại Đức
Xin vào trang nhà của Học Viện để xem chi tiết: www.eiab.eu

Lịch sinh hoạt của Học Viện Ứng Dụng Châu Á tại Hong Kong
Xin vào trang nhà của Học Viện để xem chi tiết: www.pvfhk.org

Lịch sinh hoạt của Tu viện Nhập Lưu  tại Úc
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.nhapluu.blogspot.fr