Lịch sinh hoạt và hoằng hóa năm 2015

Tại Làng Mai

12/02/2015:

Lễ Tự Tứ kết thúc An cư Kiết Đông 2014-2015

26/02 – 04/03:

Khóa tu xuất sĩ

20/3/2015:

Khóa tu mùa xuân bắt đầu

03/04 – 10/04:

Khóa tu tiếng Pháp

17/04 – 20/04:

Khóa tu cho tăng thân Wake Up của Anh và Ireland

12/06 – 19/06:

Khóa tu chánh niệm và một nền sinh thái bền vững, với chủ đề: “Người nông dân hạnh phúc sẽ làm thay đổi thế giới”

03/07 – 31/07:

Khóa tu mùa hè

Châu Á:

Nhật:

29/4:

Pháp thoại công cộng ở Tokyo

02/5 – 06/5:

Khóa tu tại chân núi Phú Sĩ

07/5:

Thăm núi Phú Sĩ

08/5:

Flash Mob ở Tokyo

09/5:

Ngày Quán niệm cho giới doanh nhân

Ngày Quán niệm cho phong trào Wake-Up

10/5:

Ngày Quán niệm cho giới y sĩ

11/5:

Ngày Quán niệm chung với xuất sĩ Nhật

12/5:

Ngày Quán niệm cho người Việt

 

 

Indonesia:

 

14/5 – 18/5:

Khóa tu gia đình

 

 

23/5:

Pháp thoại công cộng tại Jakarta

24/5:

Ngày Quán niệm

– Dành cho giáo chức tại Jakarta

– Dành cho các nhà doanh nghiệp tại Jakarta

– Tại chùa Boddhi Dharma tại Kaloran

 

 

Thái Lan:

 

28 – 30/5:

Tổ chức Lễ Phật Đản tại MCU

1/6:

Ngày Quán Niệm ở MCU

03 – 07/6:

Khóa tu gia đình quốc tế (tại khu du lịch Wang Ri)

10 – 14/6:

Khóa tu cho người Việt

15/6 – 23/6:

Sinh hoạt dành riêng cho giới xuất sĩ

21/6

Lễ Cúng Dường

Xin xem thêm chi tiết tại: www.plumvillageasia.org

 

Tại châu Âu:

Đức:

24/04 – 28/04:

Khóa tu gia đình cho người nói tiếng Hà Lan tại EIAB

10/08 – 15/08:

Khóa tu dành cho người nói tiếng Hà Lan tại Viện Phật học Ứng dụng châu Âu (EIAB)

17/08 – 22/08:

Khóa tu dành cho người nói tiếng Đức tại EIAB

23/08:

Ngày Quán niệm tại EIAB

Các nước châu Âu khác:

13/03 – 30/03

Khóa tu ở Ý

14/03 – 22/03:

Sinh hoạt với trường Tiểu học Phật pháp châu Âu, Anh quốc

21/03 – 06/04:

Khóa tu ở Hà Lan

16/04 – 18/04:

Khóa tu cho giáo chức tại Barcelona, Tây Ban Nha

24/04 – 09/05:

Khóa tu tại Ireland

25/04 – 02/05:

Khóa tu tại Ardeche, Pháp

30/04 – 03/05:

Khóa tu tại Madrid, Tây Ban Nha

02/05 – 09/05:

Khóa tu cho người trẻ, Ardeche, Pháp

08/05 – 10/05:

Khóa tu gia đình tại Normandie, Pháp

11/05 – 17/05:

Khóa tu tại Brittany, Pháp

13/05 – 17/05:

Khóa tu cho giáo chức tại Hà Lan

21/08 – 25/08:

Khóa tu tại CH Séc

24/08 – 28/08:

Khóa tu gia đình tại Anh

11/09 – 16/09:

Khóa tu với nhóm Quaker tại Anh

21/09 – 13/10:

Khóa tu tại Ý

Mùa thu:

Khóa tu tại ba nước Nam Mỹ (Ecuador, Argentina và Colombia)

Mùa thu:

Khóa tu cho người Việt tại Ireland

 

Tại Bắc Mỹ (25/08 – 10/11/2015)

Tại Mỹ:

Các hoạt động tại New York:

31.8 – 5.9.2015: Khóa tu chánh niệm (bằng tiếng Anh)
Địa điểm: Pine Bush, NY – Tu viện Bích Nham

6.9.2015: Ngày Quán niệm
Địa điểm: Pine Bush, NY – Tu viện Bích Nham

12.9.2015: Pháp thoại công cộng
Địa điểm: New York, NY – Tòa thị chính (The Town Hall)

Các hoạt động tại Mississippi:

22 – 27.9.2015: Khóa tu chánh niệm (tiếng Anh)
Địa điểm: Batesville, MS – Tu viện Mộc Lan

27.9.2015: Ngày Quán niệm
Địa điểm: Batesville, MS – Tu viện Mộc Lan

30.9 – 4.10.2015: Khóa tu chánh niệm cho người Việt
Địa điểm: Batesville, MS – Tu viện Mộc Lan

Các hoạt động tại California:

10.10.2015: Pháp thoại công cộng
Địa điểm: San Francisco, CA – The Nourse

11 – 16.10.2015: Khóa tu chánh niệm cho các nhà lập trình và thiết kế phần mềm
Địa điểm: Burlingame, CA – Mercy Center

24.10.2015: Pháp thoại công cộng
Địa điểm: Los Angeles, CA – Wilshire Ebell Theatre

27.10 – 1.11.2015: Khóa tu chánh niệm (tiếng Anh)
Địa điểm: Escondido, CA – Tu viện Lộc Uyển

1.11.2015: Ngày Quán niệm (tiếng Anh)
Địa điểm: Escondido, CA – Tu viện Lộc Uyển

4 – 8.11.2015: Khóa tu chánh niệm cho người Việt
Địa điểm: Escondido, CA – Tu viện Lộc Uyển

8.11.2015: Ngày Quán niệm cho người Việt
Địa điểm: Escondido, CA – Tu viện Lộc Uyển

Xin xem thêm chi tiết tại: www.tnhtour.org

 


Lịch sinh hoạt của Thiền đường Hơi Thở Nhẹ tại Paris
Xin vào trang nhà của Thiền đường để xem chi tiết: www.maisondelinspir.over-blog.com

Lịch sinh hoạt của Tu viện Lộc Uyển
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.deerparkmonastery.org

Lịch sinh hoạt của Tu viện Bích Nham
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.bluecliffmonastery.org

Lịch sinh hoạt của Tu viện Mộc Lan
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.magnoliagrovemonastery.org

Lịch sinh hoạt của Trung Tâm Làng Mai Thái Lan
Xin vào trang nhà của Trung Tâm để xem chi tiết: www.thaiplumvillage.org

Lịch sinh hoạt của Học Viện Ứng Dụng Châu Âu tại Đức
Xin vào trang nhà của Học Viện để xem chi tiết: www.eiab.eu

 

Lịch sinh hoạt của Học Viện Ứng Dụng Châu Á tại Hong Kong
Xin vào trang nhà của Học Viện để xem chi tiết: www.pvfhk.org

Lịch sinh hoạt của Tu viện Nhập Lưu  tại Úc
Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.nhapluu.blogspot.fr