Khóa tu tại Ireland 2013

26/04 – 13/05/2013

Khóa tu tại Ireland 2013

Lịch trình:

1.Ngày quán niệm với Tăng thân người Việt tại Dublin (30.04.2013)

2. Buổi tối chánh niệm tại Dublin (Chủ đề: Frienship in oneself – Friendship in the world)

3. Khóa tu cho Residential 03-06.05.2013

4. Khóa tu wake up: 10 – 12.05.2013

Đăng ký: