Ngày quán niệm cho người Việt tại Ontario – Canada 2013

18 tháng 8 năm 2013

 

Các tăng thân thực tập chánh niệm, tại miền Đông Canada, rất ao ước mời Sư Ông Làng Mai qua hướng dẫn khoá tu và ngày quán niệm. Nhưng nhiều năm qua quý vị chưa đủ duyên vì lần nào gửi thỉnh nguyện đi đều bị trễ. Để mời được Sư Ông và tăng đoàn đến địa phương chúng ta phải gửi thư mời trước hơn 2 năm mới mong ban tổ chức có đủ thời gian sắp xếp.

Năm nay thật là một duyên lành, ước mơ của các tăng thân miền Đông Canada đã thành sự thật. Sư Ông và tăng đoàn sẽ đến Ontario – Canada, hướng dẫn khóa tu cho các giáo chức (11-16.8). Ban tổ chức khóa tu cho biết đã có 1.300 người đăng ký tham dự khóa tu này. Để hướng dẫn cho khóa tu này có gần 30 quý thầy, quý sư cô tới từ Làng Mai Pháp Quốc và hơn 30 quý thầy các sư cô tới từ các Tu viện Lộc Uyển, Tu viện Bích Nham và Tu viện Mộc Lan. Ngày 17.8 Sư Ông sẽ giảng một buổi pháp thoại công cộng bằng tiếng Anh cho khoảng 5000 người. Tuy chỉ có khoảng 10 ngày ở Canada, và chỉ có một vài ngày nghỉ trước khi khóa tu bắt đầu nhưng Sư Ông  Làng Mai sẽ giảng một bài pháp thoại trong ngày quán niệm (18.08) dành cho các Phật tử Việt Nam tại Ontario, và các vùng phụ cận.

Trong thời gian Sư Ông có mặt tại Canada có nhiều nhóm từ nhiều phân khoa của các học viện hay ban ngành của những đơn vị, như: báo chí, xã hội, triết, tôn giáo, đạo đức, học đường, bảo vệ môi trường… muốn gặp riêng Sư Ông để chia sẻ những khó khăn trong lãnh vực công việc của họ. Để có được cơ hội đó, các vị đại diện của mỗi nhóm đã gửi thư xin giờ hẹn với ban tổ chức tại Toronto từ những ngày cuối năm 2012, tất cả các cuộc gặp gỡ đều được thực hiện tại Brock University.

Chương trình ngày quán niệm được tổ chức tại: Địa điểm: Walker Complex, Brock University, 500 Glenridge Avenue, St. Catharines, Ontario, Canada L2S 3A1. Thời gian: từ 9 giờ sáng đến 5 giờchiều ngày 18 tháng 8 năm 2013. Có thông dịch tiếng Anh cho người trẻ.

(Rất tiếc là chương trình ghi danh đã chấm dứt từ ngày 27.7.2013 do yêu cầu của trường đại học nhưng quý vị vẫn có thể nghe Pháp thoại của Sư Ông Làng Mai qua Pháp đường trực tuyến)