Hương vườn

Chân Bảo Nghiêm 

Sáng nay em ra vườn

Em thấy một con sâu 

Sâu nằm trên cành lá

Lá xanh sâu cũng xanh 

Sáng nay em ra vườn 

Trông thấy một cành hoa 

Hoa là vị Bồ tát 

Tươi cười trong nắng xuân 

Sáng nay em ra vườn

Vườn em đầy hương thơm  

Hương thơm mùi an lạc 

Hương là hương tình thương