Hạnh phúc bây giờ

Chân Pháp Ứng 

Áo nâu phai màu nắng

Người về đây với Bụt

Cành lá đi in dấu

Quê hương thoáng nhẹ bay 

Em có mặt đây nuôi dưỡng tôi 

Và tôi đang sống yểm trợ em 

Từng bước chân bé nhỏ 

Cùng chuyển cả đất trời 

Ngược dòng và xuôi dòng 

Đi vui hết cả lòng. 

Bài thơ lấy cảm hứng từ lời dạy Sư Ông về kinh Tam Di Đề (Tuổi trẻ và hạnh phúc) và từ những cảm nhận trong ba tháng khóa tu mùa Thu 1994.