Khoá tu tiếng Ý (29.4-5.5.2018)

Vừa qua, tại Làng Mai đã diễn ra khoá tu dành cho người Ý. Có 320 thiền sinh  về tham dự. Trong khoá tu có hơn 100 người nhận 5 Giới và 3 người nhận 14 Giới. Khoá tu đã rất thành công trong niềm vui và hạnh phúc của tứ chúng Làng Mai.