Khoá tu doanh nhân tại xóm Thượng và xóm Hạ, Làng Mai, ngày 31.05 – 07.06.2017