Thương yêu là tự do (16.06-23.06.2023)

“Là người, chúng ta nghĩ rằng ta và thế giới thực vật và động vật khác biệt nhau, chẳng có gì liên quan với nhau. Cho nên đôi khi ta bâng khuâng không biết nên đối xử với thiên nhiên như thế nào. Nếu chúng ta hiểu rằng con người và thiên nhiên không thể tách rời nhau thì ta sẽ biết cách đối xử với thiên nhiên như đối xử với chính bản thân mình, với tất cả sự cẩn trọng nhẹ nhàng, với tất cả tình thương yêu, không có sự bạo động. Cho nên nếu chúng ta không muốn mình bị thương tổn thì không nên làm thương tổn thiên nhiên, vì làm thương tổn thiên nhiên là làm thương tổn chính mình và ngược lại.” (Thiền sư Thích Nhất Hạnh)

Khoá tu một tuần vừa qua tại Làng Mai Pháp với chủ đề “Thương yêu là tự do” (Love is freedom)  là cơ hội để những vị thiền sinh đến tham dự nhìn sâu vào liên hệ giữa mình và môi trường sống, với thiên nhiên và đất Mẹ. Tâm thương yêu càng rộng lớn, ta càng có nhiều tự do. Càng nhìn được bằng tuệ giác tương tức, ta càng thức tỉnh, có đủ sức mạnh và tình thương để bảo hộ đất Mẹ.