Khoá tu nấu ăn trong chánh niệm tại xóm Mới (từ 01.06-07.06.2019)