Khoá tu nấu ăn 2016, từ ngày 5-12/8 tại xóm Mới, Làng Mai