Khóa tu trực tuyến dành cho các nhà hoạt động xã hội- tháng 2/2021

Vừa qua, tại Làng đã diễn ra khóa tu trực tuyến dành cho các nhà hoạt động xã hội. Với sự tham gia của hơn 800 người đến từ hơn 65 quốc gia trên thế giới. 

Khóa tu đã đưa những nhà hoạt động xã hội trên nhiều lĩnh vực khác nhau như môi trường, hòa bình, sắc tộc, bình đẳng giới,…đến gần với nhau như một đại gia đình tâm linh. Cùng đi với nhau như một dòng sông, khoảng cách về địa lý hay thời gian không làm trở ngại được những hạnh phúc và chuyển hóa thật sự trong nội tâm của những người tham gia.