Tuần lễ cho người Việt tại xóm Mới (từ ngày 26.04 – 03.05.2019)

Những ngày qua, tại xóm Mới đã diễn ra tuần lễ dành cho người nói tiếng Việt (từ ngày 26.4-03.05.2019) song song với khoá tu mùa xuân tại Làng Mai Pháp. Đây là dịp để bà con người Việt về Làng tu học trong không khí đầm ấm của tình quê hương và có cơ hội được lắng nghe, được chia sẻ và tham dự các thời khóa sinh hoạt bằng tiếng Việt. Niềm hạnh phúc càng lớn hơn với sự có mặt của Sư cô Chân Không trong các buổi Làm Mới, pháp thoại, thiền buông thư, và những buổi cho tham vấn. Và đây là vài hình ảnh đã diễn ra trong tuần lễ cho người Việt vừa qua :