Khóa tu Doanh nhân tại xóm Thượng và xóm Hạ, Làng Mai, ngày 01.06 – 08.06.2019