Khóa tu trực tuyến “Nghệ Thuật Sống Tỉnh Thức”- tháng 7/ 2020

 

Vừa qua, vào ngày 24-27 tháng 7 tại Làng Mai đã diễn ra khóa tu trực tuyến” Nghệ Thuật Sống Tỉnh Thức” với sự tham gia trực tuyến của hàng trăm thiền sinh khắp nơi trên thế giới.