Dòng sữa tình thương

Gia đình xuất gia Cây Vú Sữa

Gia đình Cây Vú Sữa có 19 vị xuất gia ngày 01 tháng 02 năm 2005 trong khóa tu tăng ni tại chùa Hoằng Pháp (Hóc môn). Đây là gia đình xuất gia đầu tiên theo pháp môn Làng Mai được sư ông Làng Mai truyền giới tại Việt Nam trong chuyến về Việt Nam 2005.

 

Download

Dòng sữa tình thương