Cây hướng dương

Gia đình xuất gia Cây hướng dương

Gia đình Cây Hướng Dương có 76 vị xuất gia ngày 07 tháng 08 năm 2005. Lễ truyền giới tiến hành tại Làng Mai, đồng thời truyền về tu viện Bát Nhã qua mạng lưới Internet.

Download

 

Hoa Mặt Trời

Thơ Gia đình Hướng Dương – nhạc Pháp Thiên

Download