Cây sen trắng

Gia đình xuất gia Cây Sen Trắng có 42 vị xuất gia ngày 20 tháng 09 năm 2008. Lễ truyền giới được tiến hành tại thiền đường Nước Tĩnh – chùa Pháp Vân – xóm Thượng, Làng Mai và được truyền qua mạng lưới Internet về tổ đình Từ Hiếu.

Sen trắng mùa thu

Download

Sen trắng mùa thu

Sen trắng mùa xuân

Download