Cây sen xanh

Đến từ hai nước khác nhau: Việt Nam và Indonesia, Gia đình xuất gia Sen Xanh có 17 vị đã được làm lễ xuất gia vào ngày 27 tháng 05 năm 2010. Đây là bài hát do Sư chị  Ân Nghiêm sáng tác để tặng các Sư em nhân ngày xuất gia.

Download