Tự tứ An cư kết đông 2010-11

 

Lễ tự tứ kết thúc mùa an cư kết đông của Đạo tràng Mai Thôn đã diễn ra tại chùa Pháp Vân – Xóm Thượng ngày 26-02-2011

tungkinh.jpg_Thay va tru tri danh le

 

 tru tri quy truoc Thay_toan chung quy

copy3_of_toanchung.jpg