Lễ tưởng niệm cố Ni sư Thích Đàm Nguyện

Lễ tưởng niệm cố Ni sư Thích Đàm Nguyện – Trú trì chùa Đình Quán (Phúc Quang tự) – Hà Nội

Vào chiều 23 tháng 10, tứ chúng thuộc Đạo Tràng Mai Thôn đã vân tập về thiền đường Trăng Rằm – Xóm Mới để làm lễ tưởng niệm cố Ni sư Thích Đàm Nguyện.

 

Buổi lễ được bắt đầu bằng sự chia sẻ của quý thầy, quý sư cô về những kỷ niệm và những đức hạnh của Ni sư. Sau ba tiếng chuông, Thầy Chân Pháp Ứng đưa lên một chiếc lá vàng và khai thị cho đại chúng về tự tính bất sinh bất diệt của nó. Chiếc lá dù đang có mặt đây nhưng nó đã được tiếp nối rồi. Nó đã được tiếp nối qua những chồi non và những chiếc lá xanh. Vì thế, tự tính của một chiếc lá là bất sinh bất diệt. Ni sư cũng vậy, đừng nghĩ đến sự kiện Ni sư không còn có đó trong hình hài  mà cho rằng Ni sư đã mất. Ni sư đã được tiếp nối rồi, nơi những người học trò và nơi những người đã có cơ duyên được học hỏi với Ni sư. Kế đến, sư cô Chân Hoa Nghiêm chia sẻ những kỷ niệm từ những năm đầu tiên 1993-1994, khi Ni sư đến Làng tu tập và chữa bệnh. Những đức tính khiêm cung, nếp sống giản dị, cần mẫn, thương người thương vật đã đi vào lòng tăng thân qua những năm tháng Ni sư tu học với tăng thân. Những lúc tăng thân bình an, Ni sư có mặt để nuôi lớn hạnh phúc nơi đại chúng đã đành, mà những lúc tăng thân gặp nạn, dù thân mang bệnh nặng  Ni sư vẫn không từ nan tìm cách có mặt và che chở cho tăng thân. Kết thúc phần chia sẻ của mình, sư cô Hoa Nghiêm đã nhắc lại những lời dặn dò cuối đời của Ni sư đến với những người học trò và với mọi người. “… địa vị, tiền tài, danh vọng không quan trọng. Quan trọng là phải sống với lòng từ bi, thương yêu hòa hợp với muôn loài mới để đức lại cho con cháu…” 

Sau đó, đại chúng đã dâng hương, lạy Bụt, tụng Tâm Kinh Bát Nhã và đọc kinh Hải Đảo Tự Thân để hộ niệm và tiếp sức cho Ni sư bằng những lời nguyện trong bài tụng Khơi Suối Yêu Thương. Buổi lễ lại được tiếp tục bằng những bài kệ tán và đảnh lễ giác linh cố Ni sư. Đại chúng đã được tiếp xúc với giác tính của Ni sư một cách sâu sắc qua bài kệ ấy truyền đăng của Sư Ông Làng Mai trao cho Ni sư vào năm 1994 trong Đại giới đàn Nến Ngọc được tổ chức tại Đạo Tràng Mai Thôn.

“Đàm hoa thường nhuận sắc

Nguyện hải cánh do thâm

Giác tâm hương diệu khiết

Vạn đại khả truyền đăng.”

Cùng lời  xướng:

“Một lá Ngô đồng rơi người vẫn cùng ta leo đồi thế kỷ

Ngàn hoa Thủy Tiên hé đất cứ theo trời hát khúc vô sinh.”

“Tịnh độ nơi đây thích ý rong chơi người chẳng tìm cầu chi nữa

Bản môn bây chừ an trú phỉ lòng ta há theo đuổi gì thêm.”Lời xướng đã hiến tặng cho không khí buổi lễ niềm tin có mặt bên nhau trên mỗi chặng đường sinh tử.

 

 

 

Sau đó đại chúng đã niệm danh hiệu đức Bổn sư và rước bát hương cùng di ảnh của cố Ni sư vào an vị trên bàn thờ Tổ tại Phật đường Xóm Mới. Đây là giây phút gây xúc động lòng người như thể Ni sư đang cùng tăng thân thiền hành từng bước chân an tĩnh tiến về Phật đường.  Buổi lễ đã được hoàn tất với bài tụng Ba sự quay về và Hồi hướng.

 

 

Trong suốt buổi lễ, đại chúng đã quán chiếu, đã an trú trong niệm lực và định lực để tiếp sức và hộ niệm cho Ni sư. Hình ảnh chiếc lá vàng đã giúp mọi người trở về tiếp xúc và quán chiếu vào lòng thực tại. Tự thân cuộc sống, nó sinh diệt biến chuyển không ngừng.

Mùa thu là mùa trở về của vạn vật. Ni sư cũng đã thực hiện một cuộc trở về để rồi biểu hiện trong một hình hài mới.

 

(bài viết do thầy Minh Hy ghi lại)