Quốc hội và sự tu tập

Trong thời gian tăng đoàn Làng Mai hoằng pháp tại Hoa Thịnh Đốn năm nay (2011) đã có ba buổi thuyết giảng của Sư Ông cho các nhà dân biểu thượng nghị sĩ và nhân viên của các vị này. Buổi đầu được tổ chức tại Thính Phòng của Thư Viện Quốc Hội (The Library of Congress) trong trụ sở Quốc Hội (Capitol Hill).  Hai buổi sau là hai buổi thuyết giảng tại một khóa tu dành riêng cho các dân biểu và nhân  viên của họ tại Trung Tâm Bolger Center. Ngoài ra các dân biểu, thượng nghị sĩ và nhân viên văn phòng của các vị ấy cũng được nghe những bài thuyết giảng và chỉ dẫn về thiền ngồi, thiền đi, thiền thở và buông thư do các vị giáo thọ của phái đoàn phụ trách. Các buổi thuyết giảng tại Capitol Hill và khóa tu hai ngày đều do Viện Hòa Bình Hoa Kỳ (The United States Institute of Peace) và Viện Đức Tin và Chính Trị (Faith and Politics Institute) phối hợp tổ chức. Đề tài của cả ba ngày là “Làm sao để chế tác được năng lượng Sáng Tỏ, Từ Bi và Dũng Cảm trong đời sống chính trị” (Cultivating Clarity, Compassion and Courage in Political Life).

Buổi thuyết giảng tại trụ sở Quốc Hội được diễn ra vào ngày 26 tháng 10 năm 2011. Từ lúc 4.30 chiều đại chúng đã có mặt ở Thư Viện Quốc Hội. Năm giờ chiều đại chúng cùng thọ thực với thức ăn chay do tăng thân  Washington Mindfulness Committee cúng dường.  Sáu giờ có buổi tiếp tân tại Phòng Tiếp Tân  lớn của Capitol Hill và 6 giờ 30 mọi người đã có mặt đông đủ ở Thính Đường. Thầy Pháp Khôi hướng dẫn thiền tầp độ 25 phút, sau đó Ông Mark Farr, Chủ Tịch Viện Faith and Politics đứng lên chào mừng thính chúng. Sau đó các dân biểu Joanne Emerson và Lois Capps lên giới thiệu Sư Ông, Sư Ông đã thuyết giảng đến 8 giờ 30 và sau đó đã để cho các vị dân biểu đặt câu hỏi.

Tánh tương tức và trí đức, ân đức và đoạn đức

Trong buổi giảng Sư Ông đã nói đến tánh tương tức giữa Bụt và chúng sinh, giữa Chúa Ki Tô và con người,giữa cha và con, giữa người dân biểu với những người bỏ phiếu cho họ, và đề nghị những biện pháp tu tập để làm lớn sự bình an cũng như ba loại năng lượng là trí đức, ân đức và đoạn đức để tự nuôi dưỡng mình, nuôi dưỡng nhân viên và gia đình của mình và cuối cùng nuôi dưỡng được tổ chức chính trị của mình  cũng như nhân dân và đất nước của mình.

Bình an, tỏ tường,yêu thương và quyết tâm tu để thực hiện được ý nguyện giúp dân và giúp nước

Thầy dạy nếu không chế tác được những năng lượng bình an, tỏ tường,yêu thương và quyết tâm để tự nuôi dưỡng mình thì mình không  có thể thực hiện được ý nguyện giúp dân và giúp nước. Phải thấy được, tiếp xúc được và lắng nghe được những nỗi khổ niềm đau của chính mình để làm phát sinh cái hiểu và cái thương, những năng lượng có khả năng đem lại sự trị liệu, nuôi dưỡng và chuyển hóa cho tự thân mình. Có những phương pháp thực tập cụ thể để làm công việc này. Cũng không  cần phải để thì giờ riêng cho sự thực tập, mà chỉ cần biết sử dụng thì giờ trong khi lái xe, ngồi chờ máy bay, hay đi bộ từ văn phòng ra bãi đậu xe, để thực tập những pháp môn ấy. Cả những lúc uống trà, ăn cơm, đánh răng, súc miệng, đi cầu, đi tắm…v..v.. cũng có thể được sử dụng để thực tập. Một khi làm được như thế thì có thể nhận diện được những khó khăn và khổ đau của những người trong gia đình ta, trong tổ chức chính trị của mình, trong Quốc Hội và cả trong quần chúng đang yễm trợ và bỏ phiếu cho mình.

Thực tập lắng nghe và ái ngữ để thực tập truyền thông đích thực

Phải có khả năng thực tập lắng nghe và ái ngữ để thực tập truyền thông đích thực với họ . Phải cho họ biết mình sống như thế nào, mình đau khổ như thế nào, và mình thực tập để vượt thắng những khó khăn của mình, và mời họ cùng làm như mình, và yễm trợ  cho mình. Như vậy mới duy trì được niềm tin nơi nhau và mới có cơ hội tiếp tục lâu dài được sứ mạng. Phải có can đảm nói ra sự thật và nói với người ủng hộ mình phải cùng tu tập và soi sáng cho mình bằng tuệ giác của họ chứ không thể chỉ tin tưởng vào những lời hứa hẹn của mình và giao phó hết công việc cho mình. Ví dụ mình có thực tập năm giới thì mình nói mình đang thực tập năm giới, và mời những người thân những người cọng sự và cả những người bỏ phiếu cho mình cùng thực tập với mình, và chia sẻ với họ tất cả những ước  mơ những thành đạt và những khó khăn của mình mà không cần dấu diếm. Như thế mới có niềm tin lâu dài nơi nhau được. Trong thời gian tranh cữ mình chỉ nên nói cái thấy của mình về thực tại, những kinh nghiệm của mình đã có, và những gì mình quyết tâm thực hiện, và mời mọi người góp ý,

Không cần phải chê bay nói xấu  những người đang tranh cử với mình

Không cần phải chê bay nói xấu hay chê bay những người đang tranh cử với mình, trái lại, nên thiết lập đối thoại với họ và hỏi họ trong cái thấy và chủ trương của mình , có cái gì họ cho là non nớt và sai lầm không ? Như vậy không những mình có cơ hội giúp cho dân chúng thấy được tuệ giác, từ bi, kinh nghiệm, đức độ và khả năng của mình, mà mình còn có thể giúp cho mọi người, kể cả đối phương và đảng đối lập học hỏi và thay đổi. Quốc Hội là nơi mà  mọi dân biểu phải lắng nghe nhau, trao đổi tuệ giác cho nhau và đi tới những quyết định có lợi ích cho dân, cho nước. Nếu Quốc Hội bị nghi ngờ, giận hờn và tri giác sai lầm làm chia rẻ trầm trọng, thì Quốc Hội sẽ bị tê liệt, chỉ làm việc một cách hình thức máy móc thì rất tội cho dân và cho nước. Cho nên phải tu tập để mọi thành phần của Quốc Hội có cơ hội lắng nghe và hiểu được những thành phần khác, dù là những người trong đảng đối lập. Sư Ông  nhấn mạnh đến sự thực tập : Muốn có những đức tỏ tường (cái thấy sáng suốt, là trí đức) lòng từ bi (ân đức) và đức dũng cảm (đoạn đức)” thì phải thực tập chứ không thể nói suông mà được . Và Thầy đưa ra một số những phương pháp thực tập cụ thể và nói nếu ai muốn đi sâu hơn nữa về phương diện thực tập thì nên bỏ thì giờ ra tham dự hai ngày tu sắp tới.

Sư Ông đã nói tới pháp tu “hiện pháp lạc trú”, có mặt trong giây phút hiện tại để tiếp xúc với những mầu nhiệm của sự sống trong giây phút ấy để được nuôi dưỡng và trị liệu. Thầy nói thiên quốc (Ky tô và Do Thái Giáo )cũng như tịnh độ (Phật tử) đang có mặt trong giây phút hiện tại, nếu có chút năng lượng của niệm và định là mình có thể tiếp xúc với thiên quốc hay tịnh độ và được nuôi dưỡng và trị liệu. Sư Ông giảng dạy tường tận về phép tương tức: ta, cũng như Bụt hay Chúa đều có tự tánh vô ngã, tương tức. Nếu không thấy được tính không của vạn pháp, cũng như của ta, của Bụt và của Chúa, thì không thể nào có thông cảm thực sự được. Điều đó cũng đúng với cha con, các bạn đồng liêu, và cả những người bỏ phiếu cho mình hay không bỏ phiếu cho mình. Sư Ông cũng nói rằng một nếp sống tâm linh trong đời sống chính trị rất là cần thiết bởi sự thực tập này có thể giúp ta vượt thắng được khó khăn, xử lý được những niềm đau và đem lại an bình cho tự thân.

Những câu hỏi và những câu trả lời đã giúp làm sáng tỏ thêm các đề tài đã nói và cho Thầy cơ hội nói về năm giới như một nền đạo đức toàn cầu mà bất cứ ai Phật tử hay không Phật tử đều có thể thực tập, bởi vì năm giới này biểu lộ cái thấy tương tức vượt thắng mọi kỳ thị, chia cách và chuyển hóa được tri giác sai lầm, nền tảng của bạo động, hận thù và sợ hãi.

Khóa tu cho các dân biểu bắt đầu ngày 27/10/2011. Hai giờ trưa, tăng thân đã có mặt tại Bolger Center.  Lúc 5 giờ15 chiều, các dân biểu và nhân viên của họ được hướng dẫn ăn cơm chiều trong chánh niệm và phương pháp đi từng bước trong chánh niệm. Lúc bảy giờ, các thầy và các sư cô xướng tụng bài May The Day Be Well.

Tiếp sau đó là bài pháp thoại của Sư Ông.

Bài tiếp nối bằng một thời vấn đáp.

Sư Ông bắt đầu bài pháp thoại bằng cách chỉ dẫn mọi người trở về với hải đảo tự thân. Trong cuộc sống bận rộn, phải thường xuyên đáp ứng lại với những gì đang liên tiếp xảy ra, mình có thể đánh mất mình dễ dàng, nên mình phải tìm cách thỉnh thoảng trở về nơi hải đảo tự thân để  thiết lập lại sự  bình an, cái thấy tỏ tường để phục hồi khả năng thương yêu và khả năng buông bỏ cũng như chọn lựa dứt khoát. Phải biết cách ngồi lại, trở về hải đảo tự thân, đóng hết các cánh cửa của sáu giác quan, theo dõi hơi thở , làm thư giản thân tâm, làm lắng dịu các cảm thọ và cảm xúc và thiết lập lại sự bình an. Phải có ý thức về sự có mặt của hình hài mình và làm cho hình hài lắng dịu trước khi có thể làm lắng dịu cảm xúc. Sư Ông nhấn mạnh đến sự thực tập chấm dứt suy tư, đóng lại cánh cửa ý căn, để thực sự có mặt.

Trong những lúc đi bộ, lên xuống cầu thang, lái xe, chờ đợi máy bay, phải biết thực tập chấm dứt tư duy và tiếp xúc với sự sống trong giây phút hiện tại. Tư duy thường thường kéo ta đi xa, làm ta đánh mất ta, làm ta sa vào các trạng thái lo lắng, buồn phiền bực bội, sợ hãi v..v…Tư duy như thế không có lợi ích. Sống an trú trong chánh niệm, sâu sắc trong từng giây phút, ý thức được những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại, tiếp xúc được với những mầu nhiệm của sự sống trong giây phút ấy, không những mình được nuôi dưỡng mà đến khi ta cần suy tư thì tư duy sẽ đem tới những cái thấy có khả năng giúp cho mình đi đến những quyết định chính xác. Đó gọi là chánh tư duy, là productive thinking.

Người dân biểu phải có cái thấy chính xác về hạnh phúc chân thật và phải chia sẻ cái thấy ấy cho những người bỏ phiếu cho mình. Hạnh phúc không phải chỉ là tiền bạc, công ăn việc làm, danh vọng, quyền hành và sự hưởng thụ. Nếu không có bình an, nếu không có thương yêu và hiểu biết thì dù có dư dật những thứ như trên mình cũng không thể có hạnh phúc. Vì vậy, mình không muốn chỉ được bỏ phiếu tính nhiệm khi mình đưa ra những lới hứa hẹn sẽ tranh đấu để có công ăn việc làm , để có một đường hướng kinh tế có tương lai. Bao nhiêu người đã hứa hẹn như thế nhưng rốt cuộc kết quả không thấy đâu, và không còn được đắc cử sau một nhiệm kỳ.

Khóa tu này có các dân biểu và những người cộng tác của họ. Trong số những người tham dự, có Đại Sứ Andrew Young, ông đã từng phụng sự với tư cách dân biểu trong ba khóa, đại diện Quận Năm của tiểu bang Georgia. Năm 1997, ông được Tổng Thống Jimmy Carter công cử làm đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Ông đã từng làm Thị Trưởng của thành phố Atlanta hai lần và cũng đã làm đồng chủ tịch của Centennial Olympic Games năm 1996. Đạo sứ Andrew Young cũng đã từng làm phụ tá số một cho Mục Sư Martin Luther KingII.

Tại khóa tu này cũng có mặt Martin Luther King III con trai đầu của Mục Sư King II. Ông nầy đang tiếp tục nối sự nghiệp của cha.  Tham dự những ngày tu học này cũng có ông Martin O’Malley, thống đốc tiểu bang Maryland. Vị thống đốc này đã có một buổi họp mặt riêng với Sư Ông để  bàn về chuyện đem đạo đức học vào học đường. Trước đây ông cũng đã làm Thị Trưởng thành phố Baltimore. Tham dự những ngày tu cũng có mặt John Lewis, một người được xem là người lãnh tụ hàng đầu của phong trào nhân quyền tại Mỹ. Dân biểu Tim Ryan là dân biểu của tiểu bang Ohio, là một hành giả rất tinh chuyên về thiền tập. Tammy Baldwin là dân biểu của tiểu bang Wisconsin. Meizie Hirono, đại diện tiểu bang Hawai, Jo Ann Emerson, đại diện tiểu bang Missouri, Lois Capps tiểu bang California. Đây là những nhân vật trong số những người tích cực nhất trong sự tổ chức và tham dự khóa tu.

Ngày hôm sau lúc 5g 30 sáng có buổi thiền tọa đầu ngày. Sau đó đại chúng đi thiền hành và về ăn sáng trong chánh niệm. Vào lúc 8 giờ, mọi người vào pháp đường nghe bài pháp thoại thứ hai của thầy. Trong buổi pháp thoại này, Sư Ông đi thẳng vào vấn đề làm sao phục hồi lại khả năng phục vụ của Quốc Hội, làm sao chuyển hóa được tình trạng chia rẻ trầm trọng trong Quốc Hội, làm sao thiết lập lại  truyền thông chuyển hóa những tri giác sai lầm để Quốc Hội khôi phục được chức năng của mình. Mỗi thành viên của Quốc Hội phải thực tập chế tác năng lượng hiểu biết, thương yêu và dũng  cảm để tự nuôi mình để trở nên một tế bào lành mạnh của cơ thể Quốc Hội, và có khả năng nuôi dưỡng Quốc Hội và giúp cho những tế bào khác có khả năng làm được như mình. Các vị dân biểu  đã phát biểu rất thẳng  thắng sau buổi pháp thoại và hy vọng những dân biểu có mặt trong khóa tu có khả năng tiến tới với nhau để tìm cách đem lại cho sự sống Quốc Hội một chiều hướng tâm linh đạo đức để Quốc Hội có thể  trở nên một cơ chế lành mạnh có khả năng phối hợp trí tuệ, tình thương và đức dũng cảm và đóng được vai trò lãnh đạo chính trị của mình. Đại sứ Andrew Young đã nhắc lại cuộc gặp gỡ giữa Thầy và Mục Sư Martin Luther King II năm 1966. Ông nói cuộc gặp gỡ đó đã thay đổi cái thấy của nhà lãnh đạo Phong Trào Nhân Quyền này và do đó thay đổi cả cục diện thế giới. Trước đây tổ chức Southern Christian Leadership Conference chỉ chuyên hoạt động về nhân quyền, nhưng sau khi gặp Thầy lần đầu ở Chicago, mục sư King đã chuyển hướng đứng lên hô hào chóng nghèo đói, chiến tranh, bất công xã hội và trong buổi họp báo tại Chicago sau buổi gặp gỡ với Thầy đã tỏ rõ lập trường chống đối chiến tranh và kêu gọi Hoa Kỳ tìm ngay giải pháp đem lại hòa bình cho Việt Nam. Dù bị ngay những người trong tổ chức của mình chống đối, lấy lý do là không nên trộn lẫn mục tiêu nhân quyền với mục tiêu hòa bình, mục sư King vẫn cương quyết đi về hướng mới. Nhân cơ hội này, Thầy cũng nhắc lại mối giao tình giữa thầy và mục sư King, nói rằng cả hai bên đã thỏa thuận vói nhau về công tác xây dựng tăng thân (mục sư gọi tăng thân là the beloved community) để đi đến sự thực hiện hòa bình và tình huynh đệ của một thế giới đại đồng. Thầy nói trong buổi gặp gỡ cuối cùng giữa Thầy và mục sư King, hai người đã ăn sáng với nhau và thầy đã có dịp nói với mục sư King  là ở Việt Nam giới trẻ rất hâm mộ  mục sư và xem mục sư như một vị bồ tát. Rủi thay, mục sư King đã bị ám sát sau đó không lâu và ngày 4/4/1968 tại Memphis, không tiếp tục được công tác xây dựng tăng thân của mình. Thầy nói từ ấy đến nay, thầy đã tiếp tục công tác xây dựng tăng thân, thay thế cho mục sư King, và tăng thân hiện đã có mặt khắp nơi trên thế giới. Theo thầy thì Tổng Thống Obama cũng là một thành phần trẻ của tăng thân và nếu Barack Obama không thực hiện được ước mơ của ông thì đó là vì tăng thân của mục sư King chưa đủ vững mạnh.

Sau buổi pháp thoại đại chúng đã cùng đi thiền hành một giờ trước khi vào thọ trai, và sau đó sư cô Chân Không hướng dẫn Thiền buông thư.

Thầy đã gặp dân biểu Tim Ryan của tiểu bang Ohio vào buổi chiểu để đàm luận về công tác tiếp nối. Khóa tu chấm dứt trong niềm hân hoan của tất cả mọi người.

___________________________________

I Am Made Only of Non-Me Elements: Library of Congress Talk >>