Bộ phim “Bước chân an lạc” (Walk With Me) – 2017

Bộ phim Bước chân an lạc (Walk with me) đang tiếp tục được công chiếu tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội. Trang nhà Làng Mai xin được giới thiệu một vài hình ảnh về các buổi ra mắt của bộ phim với sự có mặt của tăng thân Làng Mai.