Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu 2015

Quý thầy, quý sư cô Làng Mai tham dự cuộc Đối thoại Liên tôn (Inter-faith gathering) giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo với các nhà lãnh đạo chính trị, do chính phủ Pháp tổ chức vào ngày 28.11, trước ngày khai mạc Hội nghị thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu (30.11.2015). (Hình ảnh: Sean Hawkey/ World Council of Churches)