Đại học Giáo dục Hồng Kông trao bằng TS Nhân văn cho Sư Ông LM

Ngày 29 tháng 8 năm 2017, Đại học Giáo dục Hồng Kông (Education University of Hong Kong) đã tặng bằng Tiến sĩ Danh dự về Nhân văn cho Sư Ông Làng Mai. Buổi lễ diễn ra tại Trung tâm Làng Mai Thái Lan.