Tương tức


Anh là tôi

Và tôi là anh

Anh không thấy sao

Rằng chúng ta tương tức ?

Anh nuôi dưỡng đóa hoa trong tim anh

Để cho tôi xinh đẹp

Tôi chuyển hóa rác phiền não trong tôi

Để cho anh không phải nhọc nhằn

Tôi nâng đỡ anh

Anh yểm trợ tôi

Tôi có mặt trên đời để hiến cho anh an lạc

Anh có mặt đó để cho tôi niềm vui.