Chấm dứt luân hồi

Ai luân hồi
Và chấm dứt luân hồi của ai ?
 
_ Những niềm đau nỗi khổ đang đi luân hồi
Chúng ta hãy chấm dứt những niềm đau nỗi khổ .
 
_ Nhưng ai là kẻ mang trên vai những niềm đau nỗi khổ ấy ?
 
_ Những niềm đau nỗi khổ ấy không cần ai mang trên vai
Tự chúng đi quanh, tự chúng luân hồi
 
_ Chấm dứt luân hồi, cái gì sẽ xẩy ra ?
 
_ Chấm dứt luân hồi, luân hồi sẽ xẩy ra.
 
_ Vậy thì chấm dứt làm gì ?
 
_ Nếu khổ đau hết luân hồi
Thì hạnh phúc sẽ lên đường đi luân hồi
Vì khi chấm dứt luân hồi thì khổ đau sẽ trở nên hạnh phúc.
 
_ Nhưng hạnh phúc vẫn còn trong vòng luân hồi
 
_ Hạnh phúc cần luân hồi và cần luân hồi mãi mãi
Vì chúng ta luôn luôn cần sự có mặt của nó
Trong mỗi giây phút của cuộc đời.
Tại sao anh muốn chấm dứt luân hồi
Khi kẻ đi luân hồi là hạnh phúc ?
 
Tại sao anh muốn nụ cười vắng mặt ?
Tại sao anh muốn đày ải gió mùa Xuân ?
Chấm dứt luân hồi
Chỉ là chuyển hóa khổ đau
Và khổ đau là chất liệu
Làm ra hạnh phúc
Vì vậy anh cũng không cần quá lo lắng
Rằng có những khổ đau trong cuộc đời.