Lá thư Làng Mai 39 – 2016

Tình quê

Ôn Thủ tọa Thích Giác Viên

Sống tình quê Bụt đản sinh
Việt Nam thương hiểu quê mình xưa nay
Con đường Bát chánh này đây
Là sống giáo dục gia tài tổ tiên
Từng giây tỉnh thức tinh chuyên
Mỗi giây rồi mỗi nối liền mọi nơi
Thường nhiên vật đổi sao dời
Người người rạng rỡ nụ cười tuổi xuân
Tình quê bát ngát xa trông
Buồn vui miên mật đơn thuần nhận ra
Đêm trường trăng sáng gần xa
Mang hương lúa mới nhà nhà nâng niu
Cơm thơm quyện khói lam chiều
Đêm ngày để ngõ dập dìu gió mây
Thở cười lên xuống nơi đây
Thảnh thơi dạo bước đong đầy hiểu thương
Nghe sâu bao nỗi đoạn trường
Tình am mây ngủ tỏ tường nhiêu khê
Tầm tay thanh thảnh tới về
Hoa thơm trái ngọt đề huề rong chơi
Xin cho chín chục triệu người
An nhiên giáo dục ca lời tình quê
Tình quê mầu nhiệm tình quê
Tình quê chim hót vọng về triều dâng
Tình quê đâu lại tìm đâu?
Tình quê nếp sống là nhau khắp cùng
Tình quê vô thỉ vô chung
Mà luôn biểu hiện trong dòng sát na
Rõ ràng hơi thở vào ra
Sạch làu ta với không ta hiện tiền
Việt Nam tâm địa vô biên
Sống giáo dục, Bụt mọi miền đản sinh
Sen sen biểu hiện đầm sen
Bùn ở đó sen mãn nguyền trao hương.
 
(Cúng dường Phật Đản 2558)
Pakchong 25.02.2014