Lá thư Làng Mai 39 – 2016

Thất Nhìn Xa

Chân Trung Hải

(Thất Nhìn xa – Trung tâm Làng Mai Thái Lan)
 
Đồng lau nắng chiều thắp sáng
Sóng ngời nâng dậy bàn chân
Thợ trời tung màu vào lá
Thu về Lòng Ấy tuyệt trần.
   
Mái tranh tựa vào vách núi
Nhìn Xa thấu suốt thiên nhân
Sàn gỗ nương trên thềm đá
Chở che từ ái muôn phần.
 
Trăng về mênh mang hơi thở
Người về khoáng đạt hồ tâm
Chim rừng dâng kinh sớm tối
Lòng đất dũng xuất tăng thân
Ngồi Yên ngắm Sao Trên Biển
Có Nhau, xa mấy cũng gần.