Hoằng pháp tại Nhật Bản

Từ ngày 28.04 – 11.05, tăng đoàn Làng Mai gồm 12 thầy và sư cô (đến từ các trung tâm: Pháp, Thái Lan và Hong Kong) đã có chuyến hoằng pháp tại Nhật Bản.