Hoằng hoá tại Uganda

Vừa qua, bốn thầy và ba sư cô Làng Mai đã thay mặt Sư Ông và tăng thân đi tham dự một khoá tu nhỏ tại đất nước Uganda. Khoá tu với chủ đề “Thầy giáo cô giáo có hạnh phúc sẽ làm thay đổi thế giới”.

Và sau đây là một vài hình ảnh, kính mời đại chúng xem qua: