03 Hoằng hóa

Hoằng pháp tại Tây Ban Nha (29/4 – 8/5/2016)
Vừa qua, quý thầy, quý sư cô Làng Mai (5 thầy, 4 sư cô) đại diện tăng thân đi hoằng pháp tại Tây Ban Nha (Spain). Khóa tu đã thành công với nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Hoằng pháp tại Tây Ban Nha (27/4 – 11/5/2014)
Hong kong – AIAB 2013
Hoằng pháp tại Anh, Ireland 2012
Hoằng pháp tại Hàn Quốc 2013
Hoằng pháp tại Thái Lan 2013
MCU and Plumvillage – Thai Lan 2011
Hoằng pháp châu Á 2015
Hoằng pháp tại Nhật Bản
Từ ngày 28.04 – 11.05, tăng đoàn Làng Mai gồm 12 thầy và sư cô (đến từ các trung tâm: Pháp, Thái Lan và Hong Kong) đã có chuyến hoằng pháp tại Nhật Bản.
Hoằng pháp tại Bắc Mỹ – US Tour 2017