Hoằng pháp tại Tây Ban Nha (29/4 – 8/5/2016)

Vừa qua, quý thầy, quý sư cô Làng Mai (5 thầy, 4 sư cô) đại diện tăng thân đi hoằng pháp tại Tây Ban Nha (Spain). Khóa tu đã thành công với nhiều niềm vui và hạnh phúc.