Lễ Tự Tứ kết thúc An cư kiết đông 2021

Sáng ngày 07/12/2021, lễ Tự tứ kiết thúc khóa An cư kết đông 2021 của Đạo tràng Mai Thôn đã diễn ra tại thiền đường Nước Tĩnh, chùa Pháp Vân, xóm Thượng. 

Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi lễ: