Lễ đối thú An cư kiết thu 2018

Sáng ngày 14 tháng 9 năm 2018, tứ chúng Làng Mai đã vân tập về thiền đường Nước Tĩnh, chùa Pháp Vân, xóm Thượng để làm lễ đối thú An cư. Mùa an cư tại Làng Mai Pháp năm nay được tứ chúng đồng lòng tổ chức vào mùa thu mà không phải mùa đông như nhiều năm trước đây. Mùa an cư hay “mùa yên” là sự tiếp nối truyền thống từ thời Bụt tại thế, khi Bụt và quý thầy, quý sư cô mỗi năm đều ở yên tại trú xứ của mình trong 3 tháng mùa mưa. Đây là thời gian để mỗi vị tu sĩ dồn năng lượng cho sự tu học của mình, làm sâu sắc thêm những thực tập chánh niệm hàng ngày, mở thêm rộng lớn sự hiểu biết và thương yêu.

Và sau đây là một vài hình ảnh: