Lễ đối thú an cư kiết thu 2020

Sáng ngày 17 tháng 9 năm 2020, tứ chúng Làng Mai đã vân tập về thiền đường Nước Tĩnh, chùa Pháp Vân, xóm Thượng để làm lễ đối thú An cư kiết thu. Đây là cơ hội để đào sâu vào sự thực tập, trở về với hải đảo tự thân, nương tựa Tăng thân, cùng đi chung với nhau như một dòng sông, để tiếp nối và làm lớn mạnh sự nghiệp mà Bụt, Tổ, và Thầy đã trao truyền.
 
Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi lễ, kính mời đại chúng cùng thưởng thức: