Lễ đối thú An cư kiết thu 2021

Sáng ngày 9/9/2021 tứ chúng Làng Mai đã vân tập về thiền đường Nước Tĩnh, chùa Pháp Vân, xóm Thượng để làm lễ đối thú An cư kiết thu. Năm nay, không chỉ có quý thầy, quý sư cô và thiền sinh đang tu học tại Làng, mà còn có hơn một ngàn thiền sinh từ khắp nơi trên thế giới cùng tham dự trực tuyến với Làng trong mùa An cư này.

Mùa an cư hay “mùa yên” là sự tiếp nối truyền thống từ thời Bụt còn tại thế, khi Bụt và quý thầy, quý sư cô mỗi năm đều ở yên tại trú xứ của mình trong 3 tháng mùa mưa. Đây là thời gian để mỗi vị tu sĩ trở về tự thân, nương tựa nơi gia đình tâm linh để đào sâu và nuôi dưỡng Pháp thân bằng sự thực tập chánh niệm trong đời sống hàng ngày, và cũng để tiếp nối gia tài của Bụt, Tổ và của Thầy.

Năm 2021 tiếp tục là một năm nhiều biến động và thử thách đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Điều đó cũng đòi hỏi chúng ta thực tập quán vô thường, học hỏi để thích ứng, buông bỏ, và chấp nhận thực tế. Đó cũng chính là Tiếng Chuông Chánh Niệm để thức tỉnh chúng ta về tình trạng nguy cấp của Trái Đất. Đất Mẹ đang cần rất nhiều sự chăm sóc, bảo hộ và trị liệu. Nguyện cho sự thực tập của quý thầy quý sư cô trong mùa An cư này là một phần đóng góp để chung tay giữ gìn và nuôi dưỡng Đất Mẹ.

Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi lễ, kính mời mọi người cùng thưởng thức: