Lễ tự tứ kết thúc An cư kết thu 2018

Sáng ngày 12/12/2018, lễ Tự tứ kết thúc khóa An cư kết thu 2018 của Đạo tràng Mai Thôn đã diễn ra tại thiền đường Nước Tĩnh, chùa Pháp Vân, Xóm Thượng. Đây là một ngày vui lớn của cả Tăng đoàn.

Và sau đây là một vài hình ảnh của buổi lễ: