Lễ Tự tứ An cư kiết thu 2019

Sáng ngày 13/12/2019, tại Thiền đường Nước Tĩnh, xóm Thượng, Làng Mai đã diễn ra lễ Tự tứ kết thúc 90 ngày An cư kiết thu năm 2019. Ngày Tự tứ được xem là ngày Tết của những người con Bụt, xuất gia cũng như tại gia. Đây cũng là ngày Bụt hoan hỷ, chư Tăng hoan hỷ.

Sau ba tháng công phu miên mật với những phát nguyện, mỗi người trong đại chúng đã gặt hái được những hoa trái trên con đường chuyển hoá thân tâm, từ đó làm đẹp hơn cho chính mình và tăng thân. Các vị thiền sinh dài hạn cũng đã đóng góp rất nhiều năng lượng bình an vào đời sống tu học và phụng sự cùng đại chúng.

Giờ phút đón nhận lá thư soi sáng với những bông hoa tươi thắm cùng những lời khích lệ chứa đầy tình thương đã trở thành những phút giây huyền thoại. Chúng con xin nguyện làm mới mình trong từng hơi thở ý thức, từng bước chân chánh niệm để xứng đáng là sự tiếp nối đẹp của chư Bụt, chư Tổ, Thầy và Tăng thân.

 

Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi lễ: