Thư Thầy

Xây dựng tình huynh đệ

Thư ngày 12.12.2005

Nội Viện Phương Khê, ngày 12-12-2005
Thân gởi các con của Thầy ở Từ Hiếu và Bát Nhã.

Thư này Thầy gởi không chỉ cho các cây Vú Sữa, các cây Hướng Dương mà là gởi cho tất cả mọi người đang tu tập ở Từ Hiếu và Bát Nhã, không phân biệt là đệ từ của Thầy hay của Thầy Chí Mậu hay của thầy Đức Nghi, hay của các thượng tọa và ni sư đã gởi đệ tử tới học và tu tại Từ Hiếu hay Bát Nhã, không phân biệt là đã xuất gia hay đang còn tập sự. Thầy thấy đệ tử của Thầy cũng là đệ tử của thầy Chí Mậu và thầy Đức Nghi, và đệ tử của thầy Chí Mậu và thầy Đức Nghi cũng là đệ tử của Thầy. Đệ tử của các thượng tọa và ni sư gởi tới Từ Hiếu và Bát Nhã cũng thế. Tu tập theo pháp môn mà các vị đang tu tập là xây dựng tình huynh đệ mà tình huynh đệ đích thực thì không có tính kỳ thị và phân biệt. Thấy được như thế thì ta sẽ có rất nhiều hạnh phúc. Trong công phu tu tập, không có ngày nào mà ta không chế tác tình huynh đệ. Tình huynh đệ cũng được chế tác trong khi chúng ta chấp tác với nhau hay đi chơi với nhau. Nếu tình huynh đệ không được nuôi dưỡng và lớn lên mỗi ngày đó là vì chúng ta chưa nắm được pháp môn, chưa thật sự áp dụng được pháp môn trong đời sống tu tập hàng ngày. Hạnh phúc và tình huynh đệ ấy là năng lượng thiết yếu để ta có thể giúp đời và độ người.

Bên này tuy công việc chấp tác có nhiều nhưng Thầy và các huynh đệ vẫn giữ được sự thảnh thơi. Không bao giờ tự đánh mất mình trong công việc. Thầy thường nghĩ đến các con và gởi năng lượng của Thầy cho các con hàng ngày. Thầy thấy sự có mặt của các con tại quê hương cũng là sự có mặt của Thầy ở quê hương và Thầy thấy ấm lòng mỗi khi nghĩ đến điều ấy. Thầy rất mong các sư anh và sư chị sắp đặt để tất cả các con được nghe lại những bài pháp thoại mà Thầy đã giảng ở các khóa tu cho người xuất gia tại Từ Hiếu, Hoằng Pháp và Nguyên Thiều vào đầu năm 2005 trong thời gian thăm viếng quê hương của Thầy.

Mai mốt Thầy sẽ viết tiếp cho các con.

Nhất Hạnh