Thư Thầy

Tổ chức trở lại sự tu tập tại Tổ Đình

Thư ngày 2.1.2014

Nội viện Phương Khê
Ngày 2.1.2014

Thân gửi tất cả các con của Thầy ở Từ Hiếu và Diệu Trạm,

Xin các con tổ chức trở lại sự tu tập tại Tổ Đình cho chu đáo và nghiêm túc. Các sinh hoạt như tụng giới, ngồi thiền, đi thiền, pháp đàm, pháp thoại, ăn cơm chánh niệm, chấp tác chánh niệm, buông bỏ những sách báo, phim ảnh và các thiết bị điện tử có công năng dẫn tới độc hại, v.v…cần được tất cả mọi người trong chúng tham dự và tuân thủ, kể cả các sư anh lớn.

Phải thiết lập lại những ngày Quán Niệm Chủ nhật và Thứ năm, phải tiếp nhận tập sự xuất gia. Không ai có thể vắng mặt ban ngày hay ban đêm mà không có phép của đại chúng. Các sư anh lớn như Từ Đạo, Từ Hòa, v.v…cũng phải tham dự hết lòng vào các ngày Quán Niệm và các khóa tu, như Thầy và các sư anh, sư chị lớn ở Làng Mai vậy.

Đây là lời căn dặn của Thầy mà cũng là lời căn dặn của Sư Thúc Chí Mậu. Hồi sinh tiền, Sư Thúc đã một lòng một dạ yểm trợ con đường tu học này. Sư Thúc cũng đã tiếp nhận Truyền đăng từ Thầy. Nếu các con thực sự muốn có hiếu với Sư Thúc thì phải làm theo những gì Sư Thúc mong muốn.

Đừng để người ngoài xen vào nội bộ của Tổ Đình. Cái gì hợp pháp là hợp pháp. Cái gì không hợp pháp là không hợp pháp, kể cả sự cưỡng chế. Huynh đệ phải ngồi lại với nhau để san bằng những dị biệt. Tuyệt đối không dùng ác ngữ và bạo động. Mình phải nắm lấy vận mệnh của chính mình. Thầy tin cậy nơi các con.

Thầy của các con

Nhất Hạnh.

 

* Bản sao kính gửi Hòa Thượng Thích Chí Mãn, Giám học Tổ Đình Từ Hiếu.

Tổ chức trở lại sự tu tập tại Tổ Đình